Thursday, May 25, 2017

YÊU THẦM (Huỳnh Duy Hiếu)

(Gởi CVNN bài thơ tình tặng cô em Bắc Kỳ nho nhỏ cách đây 48 năm một thời để yêu và để nhớ)No comments: