Thursday, May 25, 2017

VĂN NGHỆ "NHỚ ƠN ĐẤNG SINH THÀNH"(Hội Nguời Việt SFV)

Để bày tỏi sự hiếu thảo và ghi nhớ công ơn cha mẹ, Hội Người Việt Vùng San Fernando Valley sẽ tổ chức đêm văn nghệ “Nhớ Ơn Đấng Sinh Thành vào ngày 10 tháng 6 năm 2017.  Mời quý anh chị đến tham dự đông đủ để yểm trợ cho hội, đặc biệt là để ủng hộ cho anh Hội Trưởng Lương Sĩ, người rất nhiệt tâm với cộng đồng người Việt, trong đó có đồng hương Phú Yên. 


No comments: