Friday, May 12, 2017

HOA TÍM THÌ THÙNG (Cẩm Loan)chú thích: Thì Thùng là gò đua ngựa trước kia, ở huyện Tuy An tỉnh PY.
Vào năm 76, Tuyết làm NH ở Huyện TUY AN, Một lần đi lao động vùng An Xuân, một buổi sáng lên tới đồi THÌ THÙNG  ui...hoa sim tím cả rừng hoa đẹp vô cùng trên đồi dưới thung lủng một màu tím cực kỳ đẹp đi không đành, mãi mấy chục năm sau mới làm bài thơ này.
 
Người đẹp Cảm Loan. (Đà Lạt)

No comments: