Saturday, May 6, 2017

RIP: HOÀNG HIỂU

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Sáng nay còn rất sớm, anh Huỳnh Công Tịnh (Chủ Tịch Hội Đồng Hương Phú yên)  từ Cali gọi cho Thukỳ: “Thukỳ có nghe tin anh Hoàng Hiểu, bào huynh của Hoàng Thi Sáng học Đặng Đức Tuấn lớp của tụi mình, và cũng là bào huynh của Linh Mục Hoàng Minh Tâm, Linh Mục Hoàng Vinh, vừa được Chúa gọi về  ngày 26 tháng Tư tại New Jersey.

Tịnh còn nhắc lại ngày xưa  đi học anh Hoàng Hiểu từng đóng vai Linh Mục trong vỡ kịch “Áo Dòng Đẩm Máu” do nhà thờ Tuy Hòa tổ chức…Chắc Thukỳ hơi già nên suy nghĩ mãi mà nhớ không nổi!  Nhưng cũng vội vàng nhờ Tịnh gởi cáo phó sang để làm phân ưu.


Xin chia buồn cùng chị Võ Thị Thu Lan, (Cựu HSPY)  LM. Hoàng Minh Tâm, LM Hoàng Vinh, bạn Hoàng Thi Sáng  và tang quyến, nguyện xin linh hồn anh Hoàng Hiểu sớm về nước Chúa.

Trân trọng,
Thukỳ.


No comments: