Thursday, May 18, 2017

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT VÙNG SFV (Lương Sĩ)

Mời quý thầy cô và các anh chị ủng hộ đêm văn nghệ của Hội Người Việt Vùng San Fernado Valley do anh Huỳnh Sĩ làm hội trưởng.
Trân trọng, 
Thukỳ
HỘI NGƯỜI VIỆT VÙNG SAN FERNANDO VALLEY
Vietnamese Association of San Fernando Valley


T H Ô N G  B Á O


                      Hội Người Việt San Fernando Valley sẽ tổ chức :

                Đêm Văn nghệ Nhớ ơn đấng sinh thành

                 Vào ngày : Thứ Bảy 10 tháng 6 năm 2017
                                   Từ : 6:30 PM  đến 11:00 PM

           Tại :Trung tâm sinh hoạt của Người Việt San Fernando        Valley
                             7245 Corbin Ave,Winnetka,CA 91306

              Chương trình với nhiều tiết mục tân,cổ nhạc đặc sắc do các ca sĩ,
              nghệ sĩ biểu diễn với phần tặng hoa cho các bậc sinh thành.
              Trân trọng kính mời đồng hương đến tham dự đông đảo.
                           Vào cửa và ẩm thực miễn phí.
                       
       
Muốn biết thêm chi tiết hoặc      Winnetka,ngày 15 tháng 5 năm 2017
bảo trợ xin gọi:                                    TM. Ban Chấp Hành HNV/SFV
Lương Sĩ: 818-516-2544                             Chủ Tịch
Dương Đức : 818-355-3140                       LƯƠNG SĨ
                                                              

                                                        

No comments: