Monday, May 15, 2017

NẮNG SÀI GÒN, ANH ĐI MÀ CHỢT....RÉTNắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Quấn nguyên chăn từ giường ra đến đường luôn.
Dạng váy chùm chân như này đang rất thịnh hành, không còn gì lạ nếu bạn bắt gặp nhiều người sử dụng dạng váy chống nắng như này trên nhiều tuyến phố tại Việt Nam.
Kín từ đầu tới gót chân luôn. Nắng nào len vào cho nổi.
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Đầy tính sáng tạo, từ thùng carton bỏ đi cho đến ô cỡ siêu lớn cũng đem ra để chống nắng.
Hình ảnh quen thuộc trên đường phố, ai bảo nắng quá làm gì.
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Diện đồ đôi trên phố giữa ngày nắng.
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
 Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,Mang cả chăn ra đường để choàng nhằm ngăn chặn cái nóng "tấn công".
Ngồi trong ôtô cũng không khá hơn là mấy khi vẫn phải choàng chăn, đội mũ và đeo kính chống nắng.
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Nắng                             cũng phải chào                             thua trước                             những sáng tạo                             này,
Người dân ra đường không khác gì ninja bịt mặt.

No comments: