Thursday, February 1, 2018

CẢNH VẬT HÀ GIANG (Đoàn Minh Hùng)


CẢNH VẬT HÀ GIANG


Đi giữa rừng hoa rợp sắc hồng
Người xinh cảnh đẹp lẫn ngàn bông
Mây trời bảng lảng thu hoài vọng
Hương đất nồng nàn hạ nhớ mong
Giác mạch Đồng Văn say bướm mộng
Bạc hà Mèo Vạc đắm vờn ong
Qua miền Tây Bắc phiêu lồng lộng
Mùa lễ hội vui rộn tiếng cồng.

31-01-2018

No comments: