Wednesday, August 22, 2018

GIỌT THƠ (LÊ THỊ NGỌC NỮ)

Giọt Thơ

Lê Thị Ngọc NữHình: (AFP/Getty Images)


Giọt Thơ
Nắng
Xoã tóc
Buông mềm mại
Cành thông kề vai
Hương ban mai ngây ngất
Ta mở lòng sao vẫn chật
Chẳng đủ chỗ chứa đựng yêu thương
Sợi nắng, vạt thông… cũng đã tơ vương
Cảm xúc thơ bật mầm xanh nụ
Bên Xuân Hương nhành liễu rũ
Phượng tím lặng dốc tình
Đà Lạt xinh xinh
Trong sương mờ
Giọt thơ
Đọng.

No comments: