Thursday, August 23, 2018

KHI HẠNH PHÚC GỌI MỜI (HUỲNH DUY HIẾU)
KHI HẠNH PHÚC GỌI MỜI
Từ em thắp sáng môi cười
Những đam mê cũng ngọt lời chim reo
Ta ngầu đục hóa trong veo
Lánh xa bãi quạnh về leo dốc tình
Yêu em hồn phách cựa mình
Trái tim già cỗi thình lình tươi non
Rã rời ngựa nãn chân bon
Giờ tung vó vẫn nghe giòn móng vui
Tưởng đâu trăng đã ngủ vùi
Tưởng đâu sao thức nào nguôi mái sầu
Nên dành lại chút mai sau
Nhớ nhung cái thuở qua cầu gió bay
Mệt nhoài ta muốn lăn quay
Có em rót chén tình say vẽ vời
Và xin còn mãi môi cười
Để nghe hạnh phúc gọi mời tên nhau.
HUỲNH DUY HIẾU


No comments: