Sunday, August 12, 2018

RIP: BÀ NGUYỄN THỊ NHẪN

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn cụ bà NGUYỄN THỊ NHẪN (Pháp danh NGUYÊN TÚ) là thân mẫu của anh Lê Richard, vừa tạ thế ngày 3 tháng 8 năm 2018 tại California, Hoa Kỳ.

CVNN thành thật chia buồn cùng anh Lê Richard và chị Nguyễn Thị Kim Thoa cùng tang quyến, nguyện xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.

No comments: