Sunday, August 12, 2018

NHỮNG CÂU NÓI VUI...TẾU.


1.. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản !
2. Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi.
3. Học… học nữa… học mãi...... đuổi thì ... nghỉ !
4. Không mày đố thầy dạy ai ?
5. Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khó… ta bắn sang tiếng Việt....
6. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà !
7. Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung sẽ không bao giờ thay đổi.
8. Bạn có thể là Anh Hùng, nếu bạn tên là Hùng và có 1 đứa Em.
9. Bạn có thể là Bác Sĩ, nếu bạn tên Sĩ và có 1 đứa Cháu.
10. Em nhớ Anh, ngày quên ngủ tối quên ăn, 1 ngày dài lê-thê như 24 tiếng, 1 tháng vô-tận tựa 30 ngày !
11. Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà phải cùng nhau nhìn về… chiếc xe-máy dựng gốc cây kẻo kẻ gian chôm mất !
12. Khi bạn ở bên một người mà thời gian trôi qua thật nhanh còn khi xa người đó thì thời gian trôi qua thật chậm, thì đó là lúc bạn phải đem đồng hồ đi sửa.
13. Bầu ơi thương lấy bí cùng… mai sau có lúc nấu chung một nồi.
14. Tài sản lớn nhất của mỗi người là tình bạn, đặc biệt là với những người bạn có tài sản
15. Chớ nên bán đứng bạn bè khi chưa được giá !
16. Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ… chỉ trừ sự cám dỗ.
17. Sống là phải biết cho đi ! Hãy cho đi tất cả để rồi sẽ nhận ra rằng: đòi lại là rất khó !
18. Gần mực thì đen, gần đèn thì nóng !
19. Học thầy không bằng "cọp-dê" bạn
20. Điều gì cũng biết chỉ không biết-điều !


No comments: