THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, August 16, 2018

TÌNH LAN VÀ ĐIỆP - TIẾNG HÁT CỦA NGUYỄN VĂN NHÂN KHẢI. 
Mời thưởng thức nhạc phẩm : “Tình Lan Và Điệp” qua tiếng hát tuyệt vời của Nguyễn Văn Nhân Khải, tiếng hát con trai Tuy Hòa:

Post a Comment