Thursday, October 4, 2018

BÀI TANGO MÙA THU (Diệu Lam)


BÀI TANGO MÙA THU (Diệu Lam)

“Thu” là mùa của thi nhân, đặc biệt là những thi nhân diễn tả hồn thu mình bằng âm nhạc.  Xin cùng bước vào thu với 2 tác phẩm của Diệu Lam:
  1. Thích Mùa Thu: một bài thơ cảm tác từ đoản văn của Lâm Ngữ Đường:


và 2:
“Bài Tango Mùa Thu”:  Nhạc và lời: Diệu Lam, hòa âm bởi Đỗ Hải, và tiếng hát của Ngọc Mỹ:

Xin bấm vào link https://www.youtube.com/watch?v=D01w7KuzM2Q hoặc những hình trên để cùng chia sẻ tâm sự mùa Thu với Diệu Lam.


Chú thích: Bài thơ trên của Diệu Lam được cảm tác từ một đoản văn Lâm Ngữ Đường (1895 – 1976), nhà văn nổi tiếng của Trung Hoa, người có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Hoa ra thế giới.  Đoản văn này đã được dịch ra Anh Ngữ: “I like spring, but it is too young. I like summer, but it is too proud. So I like best of all autumn, because its tone is mellower, its colours are richer, and it is tinged with a little sorrow. Its golden richness speaks not of the innocence of spring, nor the power of summer, but of the mellowness and kindly wisdom of approaching age. It knows the limitations of life and its content.” (Lin Yutang).No comments: