Monday, April 15, 2019

HÀ THỜI NHÀN (NGƯ SĨ)


HÀ THỜI NHÀN

Vườn tược nàng thơ hưởng thú già
Thuyền câu non nước mỗi mình ta
Trời xanh cánh hạc bay lơ lững
Nước biếc cành xuân rũ mượt mà
Diếp cá mồng tơi khoe thắm lá
Bầu dài mướp khía trổ vàng hoa
Nàng thơ tô điểm đời thêm sắc
Thất thập niên dư chửa thấy già.....!

Ngư Sĩ

No comments: