Thursday, April 11, 2019

THÔNG BÁO TRẠI HÈ CỦA HỘI ÁI HỮU PHÚ YÊN TẠI NAM CALIFORNIA.THÔNG BÁO HỘI ÁI HỮU PHÚ YÊN TẠI NAM CALIFORNIA.

Kính thưa quý đồng hương PY,

Hằng năm hội Ái Hữu Phú yên tại Nam California tổ chức trại hè nhằm để chúng ta gặp gỡ nhau vui chơi trong tình thân hữu của những người cùng quê.

Nam nay hội sẽ tồ chức 3 ngày tại Silverwood lake Từ ngày 9 tháng 8 cho đến ngày 11 tháng 8 năm 2019

Giá tiền mỗi trại (1 xe, Nhiều nhất là 4 người) $60 for 2 nights included parking. (Nếu cần phải đi thêm xe xin vui lòng  cho BTC biết, đóng thêm $20 parking for 2 nights)

Đặc biệt năm nay hội sẽ tổ chức nhiều trò chơi: như thi nấu ăn, thi hát để tìm những ca sĩ mới…

Ước mong bà con anh chị em thân hữu tham dự đông đủ.  Vì trại có hạn, xin vui lòng đăng ký sớm với BTC để giữ chỗ sớm. Xin gọi:

Khang Doan 714 746 4831
Tinh Huynh  818 291 3894
Dave Tran   626 374 8516
Diem Phuc 714 318 5490

Xin bấm vào link để xem hình ảnh chi tiết  của Silverwood lake

Trân trọng kính mời,
Chủ Tịch Hội Đồng Hương PY California,

HUỲNH CÔNG TỊNH.
No comments: