Sunday, April 21, 2019

THÁNG TƯ BUỒN (ÚT CAI LẬY & NGƯ SĨ)

THÁNG TƯ BUỒN

Hôm nay ngồi nhớ tháng tư buồn
Trưa đó Sàigòn mây xám buông
Báo hiệu tương lai màu đen tối
Miền Nam đã mất lệ trào tuôn
Công lính Cộng Hoà luôn gìn giữ
Lại phải buông tay giữa đoạn đường
Anh tội tình chi mà phải chịu
Tù lao khổ nhục ...tháng tư buồn

NB (ÚtCaiLậy)
Tiếp lời Út CAI LẬY :

Vần thơ Cô Út Tháng Tư buồn
Đất trời nhỏ lệ đổ mưa tuôn
Pháo nổ đạn reo người gục ngã
Thị thành rực lửa bọn Bắc Phương

Chia ly tang tóc phủ xóm làng
Như Mán về thành lũ sói lang
Dép râu dẫm nát đời vô tội
Cấy lửa hận thù phá tan hoang

Lìa xóm bỏ làng bỏ quê hương
Bỏ lại sau lưng nỗi đoạn trường
Gởi thân biển cả đâu bờ bến ?
Bao giờ gặp lại những người thương....!

Anh có tội gì phải tù gông ?
Đời trai chính chiến nợ tang bồng
Bảo vệ người thân an làng xóm
Trọn tình trọn nghĩa với non sông

Chúng vào vơ vét sạch bằng không
"Giải Phóng" toàn dân phải phơi mông
Tiến lên Xã Nghĩa Thiên Đàng mộng
Nghèo đói muôn năm đến "Đại Đồng"

Bốn bốn năm rồi chúng bán buôn
Bán rừng bán biển bán giang sơn
Cam phận vong nô thân Thái thú
Dân khổ lầm than lắm tủi hờn........


Ngư Sĩ

No comments: