Wednesday, April 10, 2019

THÁNG TƯ (TÍM MY)

Tháng Tư  

Tím MyTháng Tư có sợi nắng vàng
Tôi đem sợi nắng cột nàng với tôi
Phượng hồng nhuộm đỏ đôi môi
Cho tôi yêu lắm môi em nồng nàn


Tháng Tư có nụ cúc vàng
Tôi đem hoa cúc nhuộm vàng áo em
Môi em mật ngọt ta thèm
Ta xin giây phút êm đềm yêu em


Tháng Tư nắng rớt bên thềm
Áo em lụa mỏng làm mềm lòng ta
Ôi em gót ngọc kiêu sa
Cho ta mơ giấc thăng hoa bên nàng


Tháng Tư nỗi nhớ miên man
Tôi đem nỗi nhớ vào trang thơ tình
THáng Tư có chuyện chúng mình

Cho tôi yêu mãi chuyện tình tháng Tư

No comments: