Wednesday, April 24, 2019

THÁNG TƯ VỀ EM CÒN NHỚ (NGUYỄN BÁ CHỔI)Tháng Tư về, em còn nhớ


Tháng Tư về,
Mà em còn nhớ?
Cờ đỏ dép râu tai bèo nón cối
Ùa vào Nam cơn dịch họa tai ương
Từ Miền Bắc, cả nước chìm thê lương ác mộng


Tháng Tư về
Mà Em còn nhớ?
Người Đất Nam như đàn chim vở tổ
Tứ phương trời bão bùng giông tố
Biển Đông quỷ dữ nước độc rừng thiêng

Tháng Tư về
Mà em còn nhớ?
Mặt trời buồn cám cảnh tang thương
Phố thị im lìm người qua đường gục mặt
Nơi làng quê tiếng sáo bặt tăm

Tháng Tư về
Mà Em còn nhớ?
Ai dắt Em về thời hoang dại xa xăm
Sách Em học Chữ Người bằng Khỉ
Thầy cô Em hóa mặt bủng da chì

Tháng Tư về
Mà Em còn nhớ?
Mái nhà Em ai cướp đoạt trên tay
Đuổi Em lên rừng dạy Em bài củ sắn
Đêm mắt phờ đớ đẩn ngẩn ngơ hồn

Tháng Tư về
Mà Em còn nhớ?
Đạo Phật Trời ai báng bổ vùi chôn
Nơi linh thiêng loài chồn cáo huênh hoang chểm chệ
Đất trời Nam quằn quại tỉnh mê

Tháng Tư về
Còn bao điều Em nhớ?
Mấy chục năm ôn dịch hoành hành
Nát bấy giang sơn Tổ Tiên gầy dựng
Phá sản gia tài Mẹ Việt bốn ngàn năm

Em phải nhớ
Và nhắc từng con cháu mai sau
No comments: