Tuesday, April 9, 2019

THÁNG TƯ MÙA VỀ (HANH TRAN)Tháng Tư Mùa Về

Hanh Tran

Tháng tư đã chạm mùa về

Cho bao con nắng dãi dề niềm thương

Tháng tư gợi những tơ vương

Mênh mông trời biếc con đường tình yêu

Tháng tư mùa với cô liêu

Cây đa bến nước liêu xiêu con đò

Yêu thương biết mấy câu hò

Thuyền xuôi con sóng âu lo phận mình

Tháng tư lòng những đinh ninh

Cho ta gặp lại duyên tình nên đôi

Ai hay chót lưỡi đầu môi

Em nên duyên mới còn tôi lỡ làng!

Ừ thôi mùa đã vừa sang

Nắng ươm giọt mật trên hàng trầu cau

Ta về đem những thương đau

Thả ra sông bể để mau quên người!

Tháng tư còn nụ hoa cười


Yêu thương mùa đến… một thời mình yêu!

No comments: