Wednesday, April 10, 2019

MỘT CHÚT GÌ (THẦY LÊ KỲ)MỘT CHÚT GÌ


Xin cứ giữ một chút gì đó
Một chút gì nho nhỏ quê hương
Một chút gì nhớ nhớ thương thương
Con đường làng, nắng chiều vệt ráng
Một chút gì gió nồm man mác
Ru ầu ơi tiếng mẹ hời ru
Một chút gì lá đổ mùa thu
Vàng trên cả lối về xóm nhỏ
Một chút gì có ta trong đó
Con bướm bay, đáp xuống bờ ao
Một chút gì, một chút gì nào
Chỉ có sóng lăn tăn chạy riết
Một chút gì đông về bên miệt
Vườn nha kia hoa vạn thọ ươm rồi
Một chút gì một chút gì thôi
Để ta biết năm cùng tháng tận
Để ta biết xuân về nắng ấm
Hoa mùa xuân khe khẽ môi cười
Và ta biết cuộc đời thêm một tuổi
Nhìn về xa bóng luống chiều mây
Một chút gì để đủ đêm và ngày
Cho hạ về nắng dồn rực rỡ
Một chút gì lòng ta cởi mở
Quê hương ơi ta vốn là đây
Quê hương ơi dù chỉ một ngày
Đủ nuôi lớn ta từng ngần ấy
Một chút gì, chút gì ngớ ngẩn
Ta vệt băng hun hút cõi hư vô
Một chút thôi đủ để gột nên hồ
Ta cúi nhặt một khung trời kỷ niệm.

HỒ HEPLNER 03/2019
Lê kỳ


No comments: