Tuesday, April 30, 2019

SẦU CỐ QUỐC (NGƯ SĨ)
Sầu Cố Quốc

Ngõ trước vườn sau dưới nguyệt tà
Bâng khuâng thổn thức mộng hồn hoa
Một cơn gió lốc đau lòng nước
Ngàn nỗi phong ba cám cảnh nhà
Áo não ly hương sầu cố quốc
Vơi đầy nhớ nước hận ly gia
Biền biệt chân trời mây xám phủ
Giữa trời non nước dậm nghìn xa.

Ngư Sĩ

No comments: