Wednesday, April 17, 2019

THÁNG TƯ ƠI.

Tháng Tư Ơi


Tháng tư ơi sao nghe buồn dịu vợi
Thuở năm xưa bến chẳng đợi con thuyền
Trót đã mang kiếp phận gái thuyền quyên
Nên em đành chịu lỡ duyên lỡ nợ
Cùng người lạ em nên chồng nghĩa vợ
Cho người yêu ôm sợi nhớ sợi thương
Chuyện tình xưa không thắm chữ uyên ương
Thì anh hỡi lỗi bước đường chung lối
Ngày vu quy mang con tim đã lỗi
Xác pháo hồng tiển sáo vội sang sông
Trời tháng tư mưa lắm trận cuồng giông
Như khóc tiển em theo chồng phận số
Duyên phận rủi may như bài toán đố
Hiểu thế mà sao chẳng dỗ con tim
Bao khổ đau mãi nối tiếp đi tìm
Tình năm cũ em đành dìm xuống biển
Kể từ đó đời mất nhau vĩnh viễn
Thỉnh thoảng thì chỉ ẩn hiện trong mơ
Nếu có dịp ngang qua điểm đợi chờ

Thì anh nhé hãy xóa mờ đừng nhớ

No comments: