Thursday, February 8, 2024

CHIỀU 30 TẾT (TRUNG DŨNG KQD)

 

Trung Dũng Kqd

Chiều 30 TếtChiều 30 Tết buồn ghê gớm. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Chiều 30 Tết buồn ghê gớm
Mình ra trước cửa tiễn mình về
Tết nhất cũng phải về chứ nhỉ
Lưu lạc Sài Gòn, lạc mất quê

Chiều 30 Tết buồn ghê gớm
Tự bắt tay mình, tiễn mình đi
Đã bỏ quê nhà đi biền biệt
Mấy mươi năm
hồi hương
mấy khi…

Chiều 30 Tết buồn ghê gớm
Còn sót mình ta giữa Sài Gòn
Bụi đời cũng học đòi thương nhớ
Bụi đời cũng bày đặt héo hon.

No comments: