Monday, February 19, 2024

KỶ NIỆM 43 NĂM TÌNH SỬ (CHUC TRAN)

 


KỶ NIỆM 43 NĂM TÌNH SỬ

 

Bốn ba năm tình đã già

Gừng cay muối măn tình đã đậm đà

Sơn bá Chúc anh đài nha

Tình sâu nghĩa nặng đôi ta vững bước

Nay tóc đổi màu trắng thước

Hai mình bên nhau tình ước dài lâu

Sống cùng nhau đến bạc đầu

Sóng gió mưa nắng dải dầu cũng mặc

Tình yêu Sơn Chúc bền chặc

Tuổi anh giờ thất thập chắc như đinh

Vẫn vất vả lo gia đình

Em chúc anh phước an bình.mạnh khỏe

Đông hải sống đời tươi trẻ

Em vẫn thấy anh mới mẻ ngày nào

Tình như biển sóng dạt dào

Gừng già càng cay biết bao anh hở?..

Em sẽ cố như hoa nở

Để tình già vẫn thấm nợ ba sinh

 

CHÚC TRẦN.

 


No comments: