Monday, February 5, 2024

THƯ XUÂN GỬI MẸ (HÀN THIÊN LƯƠNG)/ SPRING LETTER TO MOM (TRANSLATION BY THANH THANH)

 


THƯ XUÂN GỬI MẸ

 

Tết này con không thể về thăm Mẹ

Đường xa xôi cách trở mấy trùng dương

Con nhớ lắm, Mẹ già sầu cô lẻ

Mãi đợi chờ con trẻ biệt quê hương

 

Con ở đây xứ người đời vắng lạnh

Không pháo hồng, con quên mất Mùa Xuân

Đêm Ba Mươi vẫn ngồi bên khung máy

Bỗng quê nhà hiển hiện nỗi bang khuâng

 

Kính dâng Mẹ cả lòng con thương nhớ

Nhớ dòng sông nhánh nhỏ chảy quanh nhà

Nhớ lời ru khi con còn tấm bé

Nhớ Mẹ hiền tóc trắng tựa màu hoa

 

Xin dâng Mẹ tấm lòng con lữ thứ

Cách xa rồi tin nhắn cũng mù tăm

Con vẫn mơ thuyền xưa về bến cũ

Chuyện tương phùng đâu biết đến bao năm

 

Nỗi niềm đau dày vò đời vong quốc

Con lỡ rồi, từ buổi mất quê hương

Xin tạ lỗi Mẹ Hiền và Non Nước

Xin nguyện cầu Quê Mẹ hết đau thương…

 

HÀN THIÊN LƯƠNG

 

 

SPRING LETTER TO MOM

 

This New Year I cannot visit Mom;

The road is far away and not easy as a prom.

I miss you so much, old Mother lonely & sad

Forever waiting for child that had left his pad.

 

I am here in a cold, deserted land

Without fireworks, I forget Spring now bland.

Night Thirty still sitting by the computer frame

A sudden home image emerges, at me to aim.

 

Dear Mother, I miss you with all my heart,

I miss the small river round our house as a part,

I miss your lullaby when I was a baby,

My gentle Mother with white hair the flowers may be.

 

I wish to send You all my nostalgic soul.

Far away the messages can't finish their role.

I still dream of old boat returning to old port,

But to how long the reunion has to resort.

 

This pain torments through my exile stand.

I misdid it since I lost my homeland.

I’m sorry, gentle Mother and dear Nation,

Let's pray to end our Country’s damnation.

 

Translation by THANH-THANH

Thanh-Thanh.com

2024=94 tuổi

No comments: