Monday, February 5, 2024

ĐIỂM-TRANG (THANH THANH)

 
ĐIỂM-TRANG

 

Cho tôi xin tấm gương!

Cho tôi xin chiếc lược!

Xuân về trên Quê Hương,

Xấu-xí sao nhìn được?

 

Này, những sợi tơ vương

Đã một thời óng mượt:

Tay nào mà vuốt trượt?

Gió nào mà xuôi nương?

 

Này, ống kính thiên-phương:

Màn ảnh của trần-dương,

Sáng ngời hai mặt nước

Phản-chiếu bóng thiên-đường!

 

Này, đôi môi uyên-ương

Ngọt lịm lời yêu-đương,

Thắm tươi màu mộng-ước,

Rực-rỡ sắc hoa hường!

 

Này, hàm răng kim-cương

Trắng bóng ánh tinh-khương:

Môi nào mà mọng ướt!

Má nào mà thương-thương!

 

Này, vầng trán thanh-lương!

Này, sống mũi chân-phương!

Này, làn da má mướt!

Này, vành môi khiêm-trương!

 

Tóc tôi dù ngả ngược

Không thấy ngôi ngay đường,

Mắt tôi dù khổ-dượt

Chứng-kiến đời tang-thương...

 

Mội tôi... dù phai hường...

Má tôi... dù nhô xương...

Răng tôi.... dù sứt xước...

Da tôi... dù tái sương...

 

Xin cho tôi vững bước!

Xin cho tôi kiên-cường!

Cho tôi xin... chính-chước!

Cho tôi xin... hiền-lương!...

 

Cho môi đừng xấc-xược!

Cho tay đừng nhiễu-nhương!

Cho hồn đừng ô-trược!

Cho đời đừng tai-ương!

 

Xin cho óc ngay đường!

Xin cho lòng trong gương!

Xin cho đất thắm hường!

Xin cho trời ngát hương!

 

Cho tôi thần+trí lược!

Cho tôi thân+tâm gương!

Xuân về trên Quê Hương,

Xấu-xa: -- sao chịu được?

 

Xuân về trên Quê Hương,

Xấu-xí sao nhìn được?

Xuân về trên Quê Hương,

Xấu-xa sao chịu được?

 

                THANH-THANH

Thanh-Thanh.com

 

No comments: