Wednesday, February 14, 2024

TRO BỤI (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

    TRO BỤI    Thơ Trần Quốc Bảo 

 Inline image


     TRO BỤI   (*)

 

Hôm nay đáp chuyến Jet Blue

Mượn đôi cánh sắt, vù vù bay lên

Thấy mình đâu phải là tiên

Mà đang êm ái lượn trên vòm trời

 

Nhìn qua khung cửa bồi hồi

Dưới kia , mù mịt ... núi đồi, biển sông

Con người, quá nhỏ - khó trông

Lên cao ... cao nữa - là không thấy gì

 

 Inline image

Lan man, thơ thẩn nghĩ suy

Về sinh-vật bé tí ti: “con người”

Trí khôn, thiệt quá tuyệt vời!

Từng phen thám hiểm biển trời bao la

 

 Hỏa Tinh, trên cõi thiên hà

Phi thuyền bay tới, thăm qua mấy lần  

Biển sâu, đáy thẳm muôn phần

Tầu ngầm lặn xuống, hải tuần dò la

 

Văn minh, nhân loại tiến xa

Nhưng tai họa sát bên “ta” rất gần

Con người thật nhẹ đồng cân

Chỉ trong gang tấc, Tử Thần kề bên !

 

 Inline image

“Người” từ tro bụi mà nên   (*)

Một mai rồi cũng về miền “bụi tro”

“Thiên tài” là PHÚC, Trời cho

Sống sao, tích ĐỨC mà so với TÀI

 

Giật mình ... nghĩ tới thân này

Tôi là hạt bụi đang bay ngang Trời !

 

                               Trần Quốc Bảo

                                Richmond, Virginia

                  Địa chỉ điện thư của Tác Giả:           

                    quocbao_30@yahoo.com

 

 

(*) Ngày mai, 14 Tháng 2-2024 là ngày Lễ Tro

 (Thiên Chúa Giáo - Ash Wednesday)  Mang ý nghĩa:

 “Hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất” (St 3:19).


No comments: