Sunday, February 4, 2024

TÌNH EM TRI KỶ (HOA VĂN)

 

TÌNH EM TRI KỶ

Hoa Văn

 

Như mãi trăm năm lời mến thương

Tôi đi theo nắng để miên trường

Gặp em giữa cõi đời ân điển

Để mỗi dòng thơ thêm sắc hương

 

Tôi mải tìm thơ trong giấc hoa

Bài thơ tôi viết lúc trăng tà

Nhìn vì sao xẹt qua bờ núi

Nhắc nhở nhau lòng cứ thiết tha

 

Suy nghĩ thêm gì chuyện đục trong

Thơ tôi tình nghĩa vẫn trăm dòng

Lung linh như vẫn lung linh chữ

Đời đã cho mình biết hiếu trung

 

Tôi có tình em cũng đủ hồng

Thơ còn vạn ý tuổi Thu Đông

Ân tình tròn vẹn qua màu tóc

Đâu biết ngày nào hết ước mong

 

Có em thơ phú đời thêm vui

Thì bước bao nhiêu cũng tuyệt vời

Còn đến hôm nay đời sắp tận

Chút tình tri kỷ ánh trăng soi.

01/26/2024

 


No comments: