Friday, February 23, 2024

SAY ĐẮM PHÙ VINH (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Say Đắm Phù Vinh

 

Có một xuân nào chốn viễn phương

Nhớ người tri kỷ lúc chung đường

Má cạnh vai kề trao lời hẹn

Thắm trọn vào lòng vạn ý thương!

 

Giờ đây lời hẹn theo gió bay

Nhưng ta vẫn nhớ tóc hoa cài

Dù biết hương tình theo cánh gió

Mà nỗi tình ta không đổi thay!

 

Xin đừng cứ tưởng nét khuynh thành

Không bao giờ tàn hết tuổi xanh

Vui cảnh hoa tươi nhiều ong bướm

-Chiều xuống hoa đời cũng héo nhanh !

 

Gặp lại sau nầy!- gọi cố nhân?

Nhìn nhau đôi mắt lệ rưng rưng!

Tiếc sao thuở ây Ai… lại vội

Say đắm phù vinh chẳng ngại ngần …!

 

23-2-2023

                                         Hàn Thiên Lương

No comments: