Monday, February 5, 2024

XUÂN VỀ VƯƠNG DĨ VÃNG (BẰNG SƠN)

 


Xuân Về Vương Dĩ Vâng

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼


Trên bờ mi dòng lệ vương dĩ vãng
Khóc một thời thương nhớ tuổi loạn ly
Đã bao năm quên tiếng súng biên thuỳ
Đời trôi dạt theo con thuyền viễn xứ

Ôm trầm tư trong tim người cô lữ
Đếm lá vàng, chờ đông lạnh xuân sang
Vẫn chưa nguôi bao tâm sự bẽ bàng
Nợ non nước tình nhà chưa kịp trả….

Đốt suy tư môi đắng tàn thuốc lá
Khói nhạt nhòa lắng đọng tách cà phê
Thức thâu đêm nhìn lên ánh trăng thề
Bao Xuân nữa chim mới về tổ ấm

Nửa thế kỷ ngậm ngùi mang thân phận
Kẻ lưu vong tứ xứ cúi mặt buồn
Vui bên ngoài nhưng nước mắt thầm tuôn
Ai thấu hiểu Xuân về vương dĩ vãng…….

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Bằng Sơn


No comments: