Tuesday, February 20, 2024

MỘT TẤM LÒNG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Một Tấm Lòng

 

Sao quên được? _ trọng đời tôi nhớ mãi!

Nước Việt Nam , núi cao biển rộng sông dài.

Những chiến binh trọn chí khí làm trai

Thà họ chết không bao giờ sợ giặc!

 

Nỗi buồn tháng tư lòng luôn khắc khoải

Chẳng bao giờ quên hết những niềm đau.

Nhớ quê xa luôn xót dạ nghẹn ngào

Thương đất mẹ !- biết bao giờ trở lại ?

 

Quê hương ơi !- trái tim tôi còn đỏ máu

Vẫn rõ ràng hình ảnh của Quang Trung

Vẫn rực màu ngọn cờ vua Lê Lợi.

-Ôi trong mơ thấy bóng những Anh Hùng!!

 

19-2-2023

Hàn Thiên Lương


No comments: