Monday, February 12, 2024

RỒNG MÂY GIÁP THÌN (Y CHÂU)

 

Y Châu

Rồng mây Giáp Thìn

 


Nắng xuân ấm áp, tràn đầy/ Hương xuân lan tỏa, đong đầy ước mơ.

 (Hình: Nguyễn Đức Cung)

 

Cuối Đông, tuyết lạnh giăng giăng
Những chùm hoa trắng, còn hằn đó đây
Nắng xuân ấm áp, tràn đầy
Hương xuân lan tỏa, đong đầy ước mơ.

Quí Mẹo, nay đã hết gìờ
Giáp Thìn, rộn rã… đón chờ dựng nêu
Rồng mây hội ngộ, quí yêu
Gia đình đòan tụ, tình yêu tình người

Giáp Thìn, đầy ắp tiếng cuời
Bao nhiêu gian khó, tức thời đi qua
Giáp Thìn, chấp cánh bay xa
Rồng mây chấp cánh, nước mây thỏa tình.

Thập Thiên Can: “Giáp Ất Bính Đinh…” *
Giáp Thìn, rất tốt để sinh con hiền
Đời người, đâu hiếm chữ “duyên”
“Nhân duyên tiền định,” ở hiền người ơi.

 

No comments: