Monday, February 26, 2024

LỜI TÌNH PHAI NHẠT (BẰNG SƠN)

 


Lời Tình Phai Nhạt

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

Thu chưa dứt sao đông về giá lạnh
Tuyết lẵng lơ rơi nhẹ mái hiên nhà
Lòng vương sầu ôm một mối tình xa
Mượn men rượu quên tháng ngày cô quạnh

Con tình cũ tưởng theo làn gió cuốn
Những vần thơ đã xé bỏ hôm nào
Chiều thu buồn lòng cảm thấy xôn xao
Đông tới sớm hay tình ta chết muộn

Lệ từ đâu nghẹn ngào trên khoé mắt
Gió đông về lạnh buốt trái tim côi
Bao cuộc tình theo ký ức dần trôi
Chôn kỹ niệm tình sầu pha men đắng

Bên chén rượu ta ngồi trong thinh lặng
Nghe giọt sầu tê tái cả hồn thơ
Uống cho quên lời ước hẹn trăng thề
Chôn dĩ vãng theo lời tình phai nhạt

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷


Lời Tình Phai Nhạt
Bằng Sơn

No comments: