Monday, February 19, 2024

RIP DOMINICO NGUYỄN VĂN BA.

 

 

CVNN vừa nhận được tin buồn:

 

Ông DOMINICO NGUYỄN VĂN BA

 

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 05 tháng 02 năm 2024

Tại bệnh viện TP. Garden Grove, California Hoa Kỳ.

 

HƯỞNG THỌ 69 TUỔI

 

Thành thật phân ưu cùng tang quyến và nguyện xin 

linh hồn Domino sớm về nước Chúa.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

* xin mời xem cáo phó đính kèm để biết thêm chi tiết.


No comments: