Monday, February 26, 2024

NGƯỜI ĐI KHÔNG TRỞ LẠI (NGU UYÊN)

 


NGƯỜI ĐI KHÔNG TRỞ LẠI

 

Nếu sớm biết người đi không trở lại

Cũng hẹn hò thương nhớ bởi Mưa Ngâu

Người ra đi vì chinh chiến thảm sầu

Vì Quốc nạn vì thanh bình tất cả...

 

Nếu sớm biết người đi không trở lại

Vẫn hẹn hò thương nhớ một dòng sông

Dẫu cho người phương Bắc ta trời Đông

Thương nhớ gởi vào Hồn Thiêng Sông Núi

 

Nếu sớm biết người đi không trở lại

Vẫn đợi chờ trong kỷ niệm ngày xưa

Và miệt mài nhung nhớ cảnh trong mưa

Khi thoáng hiện bóng người thương qua ngõ...

 

Ngu uyên

14/09/2016

No comments: