Monday, February 5, 2024

TÂM NIỆM CUỐI NĂM (LÂM HOÀI VŨ)

 

Tâm Niệm Cuối Năm.

 

Mái tóc giờ đây đã bạc mầu.
Cố hương sao vẫn tận nơi đâu?
Đông về hoa tuyết soi tâm huyết.
Xuân đến sương mù thấm bể dâu 
Hồn nước vấn vương còn khắc khoải.
Tình nhà tha thiết vẫn ghi sâu 
Một mai hoài bão thành như ý 
Thiên lý quan san chỉ nhịp cầu 

Lâm Hoài Vũ
(Trích thi tập Lưu Vong Trường Khúc)

No comments: