Saturday, February 17, 2024

LẠNH GIÓ ĐÔNG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Lạnh Gió Đông

 

Cứ ngỡ tình mình thắm sắc hoa

Nhìn nhau tha thiết dáng ngọc ngà!

Gió thoảng tóc em mơn vầng trán

Như sợi tơi tình vương vấn ta!

 

Hạnh phúc làm sao thắp nến hồng

Tưởng rằng đã cạn nỗi hoài mong!

Giờ đây sao lại mình xa lạ

Khiến cõi lòng Anh lạnh gió đông!

 

16-2 -2024

Hàn Thiên Lương


No comments: