Sunday, February 4, 2024

XUÂN CÕI LƯU VONG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Xuân Cõi Lưu Vong

 

Xuân đến mà sao vẫn ngậm ngùi?

-Vì chưng lưu lạc chốn xa xôi.

Không nghe pháo nổ, trời giăng tuyết

Tri kỷ còn xa… vắng bặt lời!

 

Rưng rức hồn đau nhớ cố hương

Quanh đây lặng lẽ, thật xuân buồn

Ngoài song chẳng thấy đàn chim én

Mây trắng chập chùng lạnh gió sương!

 

Nhớ bóng mẹ già bên bếp lửa

Âm thầm mẹ  nấu bánh chưng xanh

Bâp bùng ánh lửa chiều xuân ấm

Hạnh phúc đoàn viên cảnh thái bình!

 

Ôi mùa xuân đó còn đâu nữa

Thăm thẳm trời xa khuất ngõ đời

Thương nhớ càng đau hồn khách lữ

Quê nhà biền biệt mãi xa xôi!

 

Xuân lạc phương nào ai biết không

Sao xuân mờ khuất cõi lưu vong

Trong ta Tết nhạt tình Nguyên đán

Lệ đắng tràn mi chẳng rượu nồng!

 

Nay vẫn long đong giữa xứ người

Hồn thơ viễn mộng chốn xa xôi

Mùa xuân chìm lẩn trong mưa gió

Canh cánh niềm đau…mãi đợi chờ!

 

Hàn Thiên Lương

 


No comments: