Saturday, February 3, 2024

PHƯƠNG TÂY KHÔNG NÊN MỪNG KHI KINH TẾ TRUNG QUỐC YẾU ĐI (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


 

Phương Tây không nên mừng khi kinh tế Trung Quốc yếu đi 

Tốc độ tăng GDP của Trung Quốc đã chậm lại vì nhiều lý do. Trong khi nước này bị các nước phương Tây xem là đối thủ đáng lo ngại và việc Trung Quốc trỗi dậy có thể là một mối đe dọa, song vì nền kinh tế số 2 thế giới đã quá gắn bó với nhiều nước, nên việc Trung Quốc suy yếu lại không phải là điều mà các nước phương Tây có thể vui mừng. GS TS Khương Hữu Lộc sẽ giải thích trên VOA.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xlO23z71AnQ


No comments: