Friday, February 9, 2024

VIỆT NAM NHẬN HÀNG TRĂM TỶ ĐÔ FDI TRONG 35 NĂM NHƯNG VẪN Ở BẬC THẤP TRONG CHUỖI CUNG TOÀN CẦU (GSTS KHƯƠNG HỮ LỘC)

 


VN nhận hàng trăm tỷ đô FDI trong 35 năm nhưng vẫn ở bậc thấp trong chuỗi cung toàn cầu 

 

Từ 1987 đến 2023, Việt Nam thu hút gần 440 tỷ đô la vốn FDI nhưng các hãng vẫn chủ yếu tham gia vào các phân khúc thấp trong chuỗi cung của thế giới. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ đưa ra lý giải trên VOA về việc vì sao Việt Nam chưa bứt lên được.

https://www.youtube.com/watch?v=m3RGyirEDeg&t=36s

No comments: