Saturday, February 24, 2024

NGÀY ĐẦU NĂM (TRẦN QUỐC BẢO)

 


                                           Nguyên Nhật

Lê Cảnh Tuân

 

    

    

    

    

  

 

Nguyên Nhật

 

Lữ quán khách nhưng tại,

Khứ niên xuân phục lai.

Quy kỳ hà nhật thị?

Lão tận cố viên mai!

 

Lê Cảnh Tuân (*)

 


Bản dịch 1, nguyên thể (ngũ ngôn) của Trần Quốc Bảo:

 

Ngày Đầu Năm

 

Quán trọ khách dừng chân

Năm qua, lại đón Xuân

Ngày về quê chửa biết

Vườn cũ, mai tàn dần! 

Trần Quốc Bảo

 


Bản dịch 2,  thể thất ngôn, của Trần Quốc Bảo:

 

Ngày Đầu Năm

 

Giữa đường quán trọ khách dừng chân

Năm hết, Xuân về lại đón Xuân

Quê cũ, biết bao giờ trở lại

Cội mai vườn cũ lụi tàn dần! 

Trần Quốc Bảo

 


(*)  Lê Cảnh Tuân (1350-1416) là một Nhà Ái Quốc; Ông quê ở làng Lão Lạt, huyện Thống Bình, trấn Thanh Đô (nay là huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) năm 1381. Gặp lúc quân nhà Minh bên Tầu sang xâm lấn Nước ta. Ông viết “Vạn ngôn thư” (Bức thư một vạn chữ) trao cho bạn là, Bùi Bá Kỳ, ngầm tính chuyện “diệt Minh, phục quốc”. Việc bại lộ, ông và người con là Lê Thái Điền bị quân Minh bắt giải về Yên Kinh (Bắc Kinh). Vua nhà Minh hỏi ông rằng: “Mày khuyên Bá Kỳ âm mưu làm phản. Vì sao vậy?”. Ông khảng khái nói: - “Người Nam thì hết lòng gìn giữ nước Nam. Chó ông Trích thì cắn người ác phạm chủ nó. Hỏi làm gì!” Vua Minh tức giận, nhưng trọng ông là một Nhà Ái Quốc, không xử tử hình, chỉ truyền giam cha con ông vào ngục Kim Lăng, 5 năm sau, (1416, tức năm Bính Thân) cả hai cha con đều chết thảm trong ngục thất của Tầu

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com


No comments: