Saturday, February 24, 2024

VIỆT NAM CÓ TRIỂN VỌNG SẼ THỊNH VƯỢNG GẤP ĐÔI VÀO NĂM 2034 (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

Việt Nam có triển vọng sẽ thịnh vượng gấp đôi hiện nay vào năm 2034

Hãng nghiên cứu về thịnh vượng New World Wealth có trụ sở ở Nam Phi và hãng tư vấn đầu tư để di cư Hentley & Partners có trụ sở chính ở Anh mới đây dự báo Việt Nam sẽ tăng mức độ thịnh vượng 125% trong 1 thập niên. VOA cùng Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc phân tích về các cơ sở của dự báo này.

https://www.youtube.com/watch?v=fyNgSvr1X8A


No comments: