Tuesday, February 13, 2024

XUÂN TÀN 1 & 2 (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


Bày vẻ làm chi có mấy ngày
Quanh đi quẩn lại thế này thôi
Giáp Thìn Tết đến người chào đón
Quý Mão Xuân nay giã biệt rồi
Vài bữa vui Xuân còn có bạn
Mấy ngày hết Tết lại riêng tôi
Tiệc Xuân họp mặt đôi câu chúc
Tết đến đành thôi nở nụ cười
XUÂN TÀN (2)
 
Đón Tết giờ đây đã hết rồi
Năm nào cũng thế già thêm thôi
Viếng thăm, chúc Tết mừng năm mới
Ngắm cảnh, vui Xuân đón Tết hời
Đất khách giao thừa không pháo nổ
Quê người trừ tịch vắng bao người
Tuyết rơi giá lạnh, con đường vắng
Thấy Tết càng thêm chán mớ đời

Nguyễn Vạn Thắng

No comments: