Saturday, February 17, 2024

TRUNG QUỐC THỐNG TRỊ NGÀNH ĐÓNG TÀU TRÊN THẾ GIỚI, GÂY LO NGẠI (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Trung Quốc thống trị ngành đóng tàu trên thế giới, gây lo ngại

Trung Quốc vượt xa Mỹ và các nước phương Tây về năng lực đóng tàu lẫn các đơn hàng, dẫn đến những cảnh báo về các nguy cơ cả về kinh tế lẫn quốc phòng. Điều này có các tác động cả trước mắt lẫn sâu xa thế nào
https://www.youtube.com/watch?v=Alh-ktGVjTE


No comments: