Tuesday, April 9, 2024

ANH (XUAN NGOC NGUYEN)

 

ANHTuổi trẻ miền Nam hiến xác thân

Sa trường quyết chí bảo an dân

Mưa rừng phủ lạnh thân người lính

Nắng cháy mồ hôi áo chinh nhân

Diệt g.iặc dâng đời cho đất nước

Non sông gấm vóc dõi bóng thần

Anh hùng tổ quốc lời vĩnh biệt

Phủ mộ hoàng kỳ khắc dấu ân.

****

Anh đi nợ nước lòng son

Lời thề nguyền ước dâng tròn tình quê

Thương dân thương nước não nề

Ba lô tay súng sơn khê diệt t.hù

Rừng hoang lửa đạn khói mù

Đồng sâu mua cỏ chiến khu dặm dài

Một ngày hai buổi trưa mai

Ôm tay bá súng miệt mài rừng hoang

Chân qua phiên khúc ruộng loang

Ô rô cây cỏ cắt khoang linh hồn

Chia cho quê mẹ nửa hồn

Phần em giữ trọn một cơn tình sầu

Để anh tấu khúc rừng sâu

Cỏ rau nước mặn gục đầu hân hoan

Ca trên đất nước hoang tàn

Chân tay thân xác làm than phân màu

Một ngày vụn vỡ tinh cầu

'Pôn sô' gói xác cờ sầu tiễn đưa

Chiều buông sương lạnh lệ mưa

Mồ con ôm gọn đong đưa giọt buồn

Nát lòng vợ trẻ m.áu tuôn

Anh nằm mộ đắp linh hồn em tan

Quay đi thương nhớ ngút ngàn

Quay về tim vỡ hoang tàn chiều loang

Khóc anh lệ đẫm khăn tang

Biệt ly lộng gió hoa nhang linh hồn

Tiễn anh trở giấc đêm buồn

Tình ca còn lại tim chôn theo mồ.

(xuanngocnguyen) 

Saturday, March 16, 2024

No comments: