Saturday, April 6, 2024

HỘI NGỘ 50 NĂM (TUYẾT TÂM)

 

HỘI NGỘ 50 NĂM

 

Một lớp C của trường Nguyễn Huệ 71-74

Một lớp C ngộ ngộ của tuổi học hành

Giờ gặp nhau tóc chẳng còn xanh

Nhưng mắt nào cũng sáng long lanh

Có lẽ sau năm mươi năm được gặp

Mừng mừng tủi tủi bao điều ôm ấp

Trải lòng kỷ niệm buồn vui xa tắp

Khác giới nắm tay đồng thời ôm chặc

Ôi! Vui sao vui lạ hạnh phúc trào dâng

Cuối Thu trời chớm sang Đông

Miền Trung trải qua cơn bão chưa hết bân khuân

Trời còn lúc mưa lúc nắng

Sáng nay man mác chút mùa Đông

Chúng mình sẽ không nghe lòng trống vắng....

 

Tuyết Tâm(2023)

 


No comments: