Wednesday, April 24, 2024

NỤ HÔN NGÀY ẤY (BẰNG SƠN)

 


Nụ Hôn Ngày Ấy

 

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

 

Em còn nhớ ngày xưa bên góc phượng

Nụ hôn đầu ta ngây ngất trao nhau

Bởi vì sao duyên thắm lại phai màu

Dòng định mệnh cách ngăn tình đôi ngã

 

Bao thu vàng lá úa chẵng ngừng rơi

Từng đông lạnh tuyết phủ trời băng giá

Men tình đầu theo rượu thắm bờ môi

Dần tan biến như cành khô trụi lá

 

Anh bùi ngùi mang nổi nhớ ra đi

Tình yêu ấy theo tàu xa vạn dậm

Những ngày hè ve dạo khúc biệt ly

Nhìn phượng đỏ nhớ về bờ môi ấm

 

Ai trong đời không một lần sâu đậm

Nhưng bây giờ là dĩ vãng mà thôi

Theo dòng sông đưa nỗi nhớ xa rời

Con tim cũng khô vết sầu duyên phận

 

Nụ Hôn ngày ấy

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

Bằng Sơn

No comments: