Friday, April 5, 2024

BÍ QUYẾT LÀM VƯỜN (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 Bí Quyết Làm Vườn       

                       Thơ Trần Quốc Bảo


 

 

Bí Quyết Làm Vườn

 

Làm ruộng cũng như làm vườn,
Bốn điều cần thiết thông thường như sau:

 

Nhất Giống:

Thứ nhất, chọn giống làm đầu!

Giống là mầm mống hoa mầu nảy sinh,

Con người dù mấy văn minh,

Tuy nhiên “mầm sống” kết tinh bởi Trời!

 

      Inline image

       

 Nhì Phân:

Thứ nhì, phân bón kịp thời,

Cây cần phân cũng như người cần ăn!

Phân tốt, cây cối lên nhanh,

Thiếu phân, cây sẽ khô cằn hư hao.

 

  Inline image

        

 Tam Cần:

Thứ ba, là sức cần lao,

Bắt sâu, nhặt cỏ, xới đào luống mương...

Ruộng vườn, một nắng hai sương,

Mồ hôi dổ xuống, ruộng vườn tốt tươi,

 

 Inline image

Tứ Nước:

Cây cần ánh sáng mặt trời,

Cũng như cần nước, âm thời phù dương.

Muốn hoa trái được phương cường,

Phải chăm tưới nước, thông thường phủ phê!

 

“Giống, Phân, Cần, Nước” trọn bề.

Ấy là bí quyết của nghề canh nông!

 

           Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

            Địa chỉ điện thư của tác giả:

        quocbao_30@yahoo.com


No comments: