Tuesday, April 30, 2024

QUỐC HẬN 30-4 (2) / NGUYỄN VẠN THẮNG.

 QUỐC HẬN 30-4 (2)

 

Tháng Tư gợi nhớ lúc ra khơi

Sóng biển hòa chung lẫn tiếng người

Tiếng khóc trẻ thơ vì đói khát

Lời cầu khấn nguyện mãi khôn nguôi

Lênh đênh trên biển ngàn dâu bể

Lạc bến bao ngày cuộc nổi trôi

Vận số tin vào nơi Thượng Đế

Tự Do hai chữ khóc thương đời

 

Mưa rơi như khóc tháng Tư đen

Tổ Quốc lầm than bỡi lũ hèn

Cai trị ngu si toàn xuống dốc

Cầm quyền kém cỏi khó vươn lên

Bao năm cơ cực hoài ghi nhớ

Ngày tháng đau buồn mãi khó quên

Tàu cộng xua quân qua chiếm đất

Sao bây im lặng chỉ lo tiền

 

Tha hương vẫn mãi tháng Tư buồn
Quốc Hận đau lòng nhớ cố hương
Đất Mẹ lầm than bao thống khổ
Quê Cha khổ cực tủi trăm đường
Lũ cộng cúi đầu dâng đất biển
Công an hống hách hại hiền lương

Bao giờ vận số Trời thay đổi

Nước Việt mong sao sớm quật cường

 

Lũ cộng vẫn thường hay lấy le

Hô hào Dân Chủ mấy ai nghe

Công an cướp đất, phường ăn hại

Thủ tướng buôn dân, một lũ hề
Bắt bớ, cầm tù dân khiếp sợ
Đất đai, xâm chiếm bởi hăm he

Mong sao lũ cộng ra tro hết

Đất khách nơi nơi lại trở về

 

Nguyễn Vạn Thắng

No comments: