Friday, April 5, 2024

NIỀM ĐAU CHO QUÊ HƯƠNG (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


NIỀM ĐAU CHO QUÊ HƯƠNG


Anh gục chết trong lao tù cộng sản
Để vợ hiền phải lấy cộng nuôi con
Xã hội ta đi
êu đứng nỗi thê lương
Người ngả gục, kẻ lao tù học tập

Nước Việt Nam từ Cha Ông sáng lập
Giống Tiên Rồng, luôn khao khát Tự Do
Niềm thương đau trên mãnh đất cơ đồ
Giặc cộng đến gây bao điều chua xót

Nước Việt tôi trải qua nhiều tang tóc
Thương mái đầu vô tội phải bơ vơ
Bọn cộng nô loài khát máu giặc Hồ
Chúng đánh đập dã man người vô tội

Thượng Đế đâu ? Từ lâu rồi vẫn hỏi
Dân tội gì ? Phải khổ cực lầm than
Lũ cộng nô sao hống hách ngang tàng?
Coi mạng sống con người thua súc vật

Hai triệu người tha hương, đời lưu lạc
Vẫn mơ ngày về lại trên Quê hương
Mãnh Quê Cha rách nát thật khôn lường
Thương Quê Mẹ ngàn đời trong nỗi nhớ

Hỡi Việt Nam, năm ngàn năm sáng tỏ
Sử xanh còn ghi đậm nét hùng anh
Hãy đứng lên diệt lũ cộng tan tành
Trang sử Việt, nêu cao cờ Chính Nghĩa

Lũ cộng nô phải chăng là loài đỉa
Hút máu người trên thân xác anh em
Chúng coi dân như cỏ rác bên thềm
Nhưng cúi mặt nhìn Tàu bang xâm lấn

Đất biển ta chúng chia nhau đứng bán
Ai biểu tình chúng bắt chẳng nương tay
Lũ cộng nô bây cai trị bất tài
Chỉ sống nhục làm tôi đồ Tàu cộng

Hãy vùng lên đập tan phường phản động
Máu dân tình đổ xuống trên Quê hương
Sao làm ngơ nhìn Quê Mẹ tang thương
Còn lũ cộng Việt Nam còn tang tóc...

Nguyễn Vạn Thắng 

No comments: